català español english français
contacta | +34 93 539 79 92 | +34 692 14 20 00 | skype skype us
RESERVA EL TEU APARTAMENT
Arribada:
Sortida:
Adults:
Nens:
 

Nota Legal

QUALITUR CONSULTING, S.L. es reserva el dret d?emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les següents prohibicions:

Queda expressament prohibit:

1. Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb finalitats o efectes il?lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets e interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels Serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic de QUALITUR CONSULTING, S.L.

2. Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per dels drets de propietat intel?lectual o industrial que pertanyen a l?empresa o a tercers, sense que l?usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l?autorització necessària per portar a terme l?ús que efectua o pretén efectuar.

3. Reprodoir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, a menys que es conti amb l?autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

4. Utilitzar el contingut amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de ven.

5. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la ret, del sistema o d?equips informàtics (hardware i software) de QUALITUR CONSULTING, S.L. o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.

6. L?obtenció o inclús l?intent d?obtenció dels continguts emprant medis o procediments diferents dels que, segons els casos, s?hagi posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels que es fan servir habitualment en Internet a aquest afecte sempre que no tinguin un risc de dany o inutilització de la Web, dels serveis y/o dels continguts.

QUALITUR CONSULTING, S.L. exclueix, amb tota l?extensió permesa per l?ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota natura que puguin deures a la transmissió, disfunció, emmagatzemen, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i prejudicis que puguin ocasionar-se.