català español english français
contacta | +34 93 539 79 92 | +34 692 14 20 00 | skype skype us
RESERVA EL TEU APARTAMENT
Arribada:
Sortida:
Adults:
Nens:
 

Condicions associades a la reserva d'apartaments de feelathomeinbarcelona.com

Si us plau, llegeixi atentament les condicions associades a les reserves dels nostres apartament

Si us plau, llegeixi atentament les condicions associades a les reserves dels nostres apartaments


Sistema de pagament
L'import total corresponent a la reserva de l'apartament s'abonarà de la següent manera:
- Durant el procés de reserva on-line es formalitzarà el pagament d'un 20% mitjançant targeta de crèdit.
- El 80% restant s'entregarà en metàl·lic i en euros en el moment de l'entrada a l'apartament i la signatura del contracte d'arrendament.

Fiança
En el moment del lliurament de claus s'haurà d'abonar en metàl·lic un dipòsit d'entre 150 i 300 €, en funció de l'apartament. Aquest dipòsit o fiança constitueix una garantia per cobrir els possibles desperfectes que puguin porduir-se a l'apartament per causes imputables a un mal ús o negligència per part del client.

L'import de la fiança serà retornat íntegrament en el moment de la sortida de l'apartament, un cop revisat l'inventari d'equipament, comprovat que no es constaten danys i que l'apartament es troba en condicions raonables d'ordre i neteja.

Neteja
Els apartaments disposen de roba de llit i tovalloles i el preu final inclou una neteja a fons el dia de sortida de l'apartament. Igualment, per a estades superiors a 7 nits s'ofereix una neteja gratuïta i canvi de tovalloles i roba de llit.
Si durant la seva estança necessités una freqüència major, podem oferir-li un servei de neteja addicional, a raó de 10 €/hora amb un mínim de 2 hores per a cada desplaçament.

Condicions de cancel·lació
Si vostè cancel·la la reserva realitzada s'aplicarà un càrrec que dependrà del moment en què es faci la notificació, d'acord als següents criteris:
- Més de 30 dies d'antelació: 20% del total (equivalent a la quantitat abonada en concepte de reserva on-line).
- Entre 15 i 30 dies: 50% del total.
- Menys de 15 dies: es carregarà el 100% de la reserva.

En cas de modificacions sobre les dates previstes que impliquin una disminució dels dies reservats, s'aplicaran els percentatges anteriorment exposats sobre l'import corresponent als dies cancel·lats. Si necessita modificar totalment les dates de la reserva, s'entendrà com una nova reserva i s'aplicaran íntegrament els càrrecs de cancel·lació.

Li recomanem especialment la contractació d'una assegurança de viatge que cobreixi les despeses derivades de la possible cancel·lació de les reserves realitzades.

Cancel·lació per feelathomeinbarcelona.com
Si per causes no previstes no es pogués disposar de l'apartament reservat, feelathomeinbarcelona.com intentará oferir-li un allotjament de similar o superior categoria. Aquesta eventualitat no implicarà en cap cas un sobrecost addicional. En cas de no acceptar la proposta alternativa, la quantitat pagada en concepte de reserva serà retornada de manera inmediata.
Arribades
L'entrada a l'apartament s'efectuarà sempre a partir de les 15:00. Si per qualsevol motiu vostè necessita entrar abans de l'esmentada hora, ens ho haurà de comunicar i intentarem atendre la seva sol·licitud. Les recepcions a partir de les 21:00 seran carregades amb una quantitat extra de 30 €.

El nostre personal l'estarà esperant a la porta de l'apartament a l'hora convinguda per donar-li la benvinguda, així com:
- Mostrar-li l'apartament.
- Lliurar-li les claus.
- Instruir-lo sobre l'ús i funcionament de l'equipament de l'apartament.
- Formalitzar el contracte d'arrendament entre ambdues parts.
- Cobrar la quantitat pendent relativa a la reserva, així com el dipòsit en concepte de fiança.
- Respondre a qualsevol dubte que li pugui sorgir.

En cas de no poder arribar a l'hora acordada haurà de posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant el número de telèfon facilitat durant el procés de reserva, a fi d'evitar esperes innecessàries.

Sortides
La sortida de l'apartament haurà d'efectuar-se abans de les 12:00, a fi i efecte de disposar del temps necessari per efectuar la neteja i preparació de l'apartament pels pròxims usuaris. Si vostè necessita sortir després de l'hora esmentada ens ho haurà de comunicar i farem tot el possible per atendre la seva sol·licitud. Les sortides abans de les 8:00 seran carregades amb una quantitat extra de 30 €.

El nostre personal es presentarà a l'apartament el dia i l'hora acordada per a procedir a:
- Recollida de claus de l'apartament.
- Revisió de l'inventari d'equips, comprovació de que no es constaten danys i que l'apartament es troba en condicions raonables d'ordre i neteja.
- Devolució de la fiança si la revisió anterior és satisfactòria.

Estança
Durant la seva estança a Barcelona disposarà d'un telèfon de contacte per a poder realitzar qualsevol consulta o resoldre dubtes sobre l'apartament. En cas de detectar qualsevol problema amb l'equipament o de produir-se accidentalment algun desperfecte, haurà de contactar immediatament per tal de poder solucionar la incidència.

Nombre d'ocupants
Està estrictament prohibit l'ús de l'apartament per un nombre d'ocupants superior al declarat al efectuar la reserva, excepte en casos expressament autoritzats, i en cas que es produeixi, previ abonament de l'increment del preu acordat.

En cas d'infracció d'aquesta condició feelathomeinbarcelona.com es reserva la facultat d'exigir l'abandonament immediat de l'apartament i la rescissió del contracte, sense que això pugui facultar a l'inquilí per sol·licitar una indemnització o compensació de cap tipus per l'execució d'aquesta mesura.

Equipament
Tots els nostres apartaments es troben decorats, moblats i disposen de tot l'equipament necessari per fer la seva estança el més confortable possible. Podrà veure a la descripció de l'apartament el llistat d'equips disponibles. A més, a cada apartament trobarà un joc complet de taula, coberts, tovalloles i llençols a la seva disposició.

Comportament
Recordi que gaudirà de la seva estança a Barcelona integrant-se en una comunitat de veïns, per la qual cosa és molt important que respecti les normes bàsiques de convivència que regeixen qualsevol comunitat.

En aquest sentit, i a fi de respectar el descans dels veïns, està estrictament prohibit fer soroll excessiu (organització de festes, música alta, reunions en espais comuns, etc...). Les hores de descans que especialment hauran de ser respectades són entre les 22:00 i les 9:00.

A cada apartament podrà trobar un recordatori de les normes específiques que han de ser contemplades durant la seva estança. Qualsevol incompliment de les mateixes podrà donar dret a feelathomeinbarcelona.com a convidar al desallotjament de l'apartament sense compensació alguna.

Animals de companyia
Com a regla general, no es permetrà l'entrada d'animals de companyia en cap dels nostres apartaments. No obstant, li recomanem que es posi en contacte amb nosaltres i intentarem donar solució a la seva demanda.

Responsabilitats
Ni feelathomeinbarcelona.com ni el propietari de l'apartament es fan responsables de qualsevol dany directe o indirecte que pugui ser causat per l'ús de l'apartament o espais comuns de l'edifici, incloent, i sense limitació, danys derivats de focs, robatoris o altres conductes criminals.

No obstant, ens comprometem a fer tot el possible per trobar una ràpida i satisfactòria solució a qualsevol incidència que li pugui sorgir durant la seva estança a Barcelona.

En cas d'incompliment d'algun dels punts anteriorment esmentats, feelathomeinbarcelona.com es reserva el dret de cancel·lar el contracte d'arrendament i sol·licitar l'abandonament de l'apartament, sense que això pugui donar dret de reclamació o compensació.